Szkolenia

news1

Newsletter

Special Order text on a black tag on a red paper background

Szkolenia na zamówienie

Galeria


Animus CENTRUM EDUKACJI


Centrum Edukacji „Animus” zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby grup zawodowych związanych z obsługą rynku nieruchomości. Firmę tworzą kreatywne osoby posiadające bogate doświadczenie w organizacji szkoleń oraz w prowadzeniu praktyk zawodowych. Wśród autorów projektu są również wykładowcy z wyższych uczelni. Wszyscy wykonujemy zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadamy praktyczną znajomość obszaru szkoleń dla pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych, dostrzegamy jego specyfikę i wyczuwamy dynamicznie rozwijającą się skalę potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup zawodowych.

Naszą misją jest stworzenie warunków do rzeczywistego pogłębiania wiedzy, pobudzenia pasji poznawczej wśród uczestników szkoleń i praktyk oraz budowania między nimi więzi, opartej m.in. na wymianie doświadczeń zawodowych.

Tematy wykładów, ich zakres oraz dobór prowadzących są ukierunkowane na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy. Wszystkie szkolenia są usystematyzowane stosownie do ich stopnia zaawansowania, dziedziny wiedzy oraz charakteru (typowe szkolenia i warsztaty). Dostrzegamy potrzebę szkoleń merytorycznie związanych z rynkiem nieruchomości, jak również psychologicznych, w tym związanych z technikami sprzedaży, ale również umiejętnością kierowania zespołem ludzkim, zarządzania czasem, itp. Jesteśmy zdania, że wiedzę należy uzupełniać na bieżąco, również w oparciu o informacje o zmieniających się przepisach.

Zależy nam na tym, aby osoby rozpoczynające działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami posiadały bardzo dobre przygotowanie, stąd zapewniamy doskonałe kadry prowadzących praktyki zawodowe. Dobry start, kompetencja, wiedza połączona z jej praktycznym zastosowaniem – to podstawowe założenia tej niezmiernie ważnej dziedziny edukacji.

Zajmujemy się również szkoleniem osób pracujących pod nadzorem pośrednika. Dla pracowników biur dedykujemy specjalistyczne kursy, poszerzające w znaczny sposób ich wiedzę oraz profesjonalizm działania.

Nie chcemy, aby uczestnictwo w szkoleniach i praktykach sprowadzało się do zdobycia wymaganej prawem ilości punktów lub godzin edukacyjnych. Swoją pasją, zaangażowaniem i doświadczeniem dowodzimy, że szkolenia mogą stać się miejscem ciekawej dyskusji, narodzin nowych pomysłów i motywacji do działania.

Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy.

Nasz zespół

 

Ewa Klos-Rychter

Ewa Klos-Rychter

Ewa Klos-Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.  Specjalizacja: prawo obrotu nieruchomościami, opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, deweloperskich, najmu okazjonalnego oraz najmu lokali.

Renata Saj-Mazur

Renata Saj-Mazur

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, (licencja zawodowa nr 1015), od 1996 roku prowadzi biuro B.P.”Nieruchomość” w Brzegu Dolnym. Wykładowca na kursach dla pośredników i ich pracowników. W latach 2008-2009 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Członek DOSPON, PFRN.

Agnieszka Klatt

Agnieszka Klatt

Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa nr 2189), od 2000 roku prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomościami „FOCUS” we Wrocławiu, wykładowca na wyższych uczelniach (współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym) oraz na kursach dla pośredników i ich pracowników. W latach 2005-2009 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami , obecnie jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Prowadzi praktyki zawodowe. Członek DOSPON, PFRN.

Kontakt

 • +48 601 989 963; + 48 602 114 714; + 48 606 905 705
 • info@animus.edu.pl
 • ul. Odrodzenia 8B/2
  56-120 Brzeg Dolny
  Oddział we Wrocławiu

 • Konto firmowe:
  Alior Bank S.A
  Oddział Wrocław
  50-047 Wrocław
  Plac Legionów 2

  Konto: 78 2490 0005 0000 4500 1817 6289